Web DesignWeb DesignMultimedia Solution
 
   
 

สนใจติดต่อสั่งซื้อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณนพคุณ
โทร.086-615-1988
โทร.02-934-1166 หรือ 02-934-3339

ส่งไฟล์งานหรือตัวอย่างสอบถามราคาที่อีเมล์นี้
email :
x3000file@Hotmail.com
           Jazysigns@hotmail.com

www.Jazyweb.com

 

 

 

 
ชนิด
จํานวน
ราคา/แผ่น

สติกเกอร์ PVC ขนาด 30x45 cm.


1-5 ชิ้น
5-10 ชิ้น
10 ชิ้นขึ้นไป


200 บาท/ชิ้น
160 บาท/ชิ้น
125 บาท/ชิ้น

พื้นหลัง พาสวู๊ด พิมพ์ซิลสกรีน ขนาด 30x45 cm.


1-5 ชิ้น
5-10 ชิ้น
10 ชิ้นขึ้นไป

300 บาท/ชิ้น
250 บาท/ชิ้น
160 บาท/ชิ้น

พื้นหลัง อลูมิเนียม ติดสติ๊กเกอร์ หนา 1.5 มม.
ขนาด 30x45 cm.


1-5 ชิ้น
5-10 ชิ้น
10 ชิ้นขึ้นไป

350 บาท/ชิ้น
250 บาท/ชิ้น
180 บาท/ชิ้น
 

 อุปกรณ์เซฟตี้ | ป้ายเตือนความปลอดภัย | การติดตั้งป้ายความปลอดภัย | ป้ายเตือนดับเพลิง | ป้ายเตือน+ห้องน้ำ
| Safety sign สีความปลอดภัย | รูปป้ายความปลอดภัย | สถานที่ที่ห้ามสูบบุหรี่

ต้องการสอบถามราคางานด่วนกรุณาติดต่อ คุณ นพคุณ 086-615-1988 โทร 02-934-1166 หรือ 02-934-3339

Copyright © 2001 Jazyweb.com All rights reserved. T 02 934 1166 Fax 02 934 3339 E-mail : Jazysigns@hotmail.com


ส่งไฟล์งานหรือตัวอย่างสอบถามราคาที่อีเมล์นี้
email :
x3000file@Hotmail.comอุปกรณ์เซฟตี้ | ป้ายเตือนความปลอดภัย | การติดตั้งป้ายความปลอดภัย | ป้ายเตือนดับเพลิง | ป้ายเตือน+ห้องน้ำ
| Safety sign สีความปลอดภัย | รูปป้ายความปลอดภัย | สถานที่ที่ห้ามสูบบุหรี่

ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย, Safety Sign, ป้ายเครื่องหมายห้าม, ป้ายเครื่องหมายเตือน, ป้ายเครื่องหมายบังคับ, ป้ายเครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย, ป้ายเครื่องหมายแสดงสภาวะความปลอดภัย, ป้ายจราจร, ป้ายงานก่อสร้าง, ป้ายสถิติความปลอดภัย

 

ป้ายเตือน ป้ายเตือน ป้ายเตือน ป้ายเตือน ป้ายเตือน ป้ายเตือน ป้ายเตือน ป้ายเตือน ป้ายเตือน ป้ายเตือน

ป้ายจราจร-ป้ายเตือน (WARNING SIGNS) ความปลอดภัย

sign safetysign safety

 

ี่

ต้องการสอบถามราคางานด่วนกรุณาติดต่อ คุณ นพคุณ 086-615-1988 โทร 02-934-1166 กด 1

Copyright © 2001 Jazyweb.com All rights reserved. T 02 934 1166 Fax 02 934 1166 กด 0 E-mail : jazysigns@hotmail.com
ส่งไฟล์งานหรือตัวอย่างสอบถามราคาที่อีเมล์นี้
email :
x3000file@Hotmail.com